Przejdź do treści

In vitro z komórką dawczyni

In vitro z komórką dawczyni
Zabieg in vitro z komórką dawczyni to rozwiązanie dla par, które nie mogą posiadać własnego biologicznego potomstwa.

Dla kobiety marzącej o dziecku, adopcja komórki jajowej może być często jedyną nadzieją i rozwiązaniem problemu niepłodności czy bezpłodności. Mimo, że kwestia adopcji komórek rozrodczych budzi wątpliwości etyczne, to dla wielu lekarzy jest to naturalna metoda leczenia niepłodności, podobnie jak transplantologia. Na czym polega? Wyjaśnia Agata Dudek – Koordynator opieki Medycznej w Salve Medica R.

Zapisz się do newslettera

Kto może skorzystać z in vitro z wykorzystaniem komórki dawczyni?

Zabieg in vitro z komórką dawczyni to rozwiązanie dla par, które nie mogą posiadać własnego biologicznego potomstwa. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy problem niepłodności leży po stronie kobiety i jest związany z brakiem rezerwy jajnikowej, obniżoną funkcją jajników, przedwczesnym wygaśnięciem czynności jajników czy leczeniem onkologicznym.

Zapłodnienie in vitro z wykorzystaniem komórki dawczyni jest możliwe także w przypadku, gdy kobieta jest obciążona chorobami genetycznymi, ma usunięte jajniki lub poprzednie próby zapłodnienia pozaustrojowego były nieudane.

Zobacz też: Aspekt wsparcia psychologicznego przy zapłodnieniu in vitro

In vitro z komórką dawczyni – jakie są korzyści?

Do przeprowadzenia zabiegu in vitro wykorzystywane są zarówno świeże jak i zamrożone metodą witryfikacji gamety. Użycie tych zamrożonych pozwala znacznie skrócić czas oczekiwania biorczyni.

Dla kobiet nie mogących posiadać własnego biologicznie potomstwa ta metoda leczenia niepłodności ma szczególne znaczenie. Przede wszystkim dziecko będzie posiadać 50% genów od ojca, a doświadczenie ciąży pozwala kobiecie na wczesne budowanie więzi z nienarodzonym jeszcze dzieckiem. Również polskie przepisy mówią o tym, że matką dziecka jest kobieta, która je urodziła.

Przebieg in vitro z komórką dawczyni

Pierwszym etapem jest zakwalifikowanie biorczyni do zabiegu in vitro z komórką jajową dawczyni. Na podstawie wykonanych badania, wywiadu i analizy wyników badań wydawane jest orzeczenie o stanie zdrowia.

W przypadku, gdy poprzednie metody leczenia niepłodności zakończyły się niepowodzeniem, a komórki jajowe pacjentki, lub ich brak, nie dają szans na ciążę, wówczas zostaje ona zakwalifikowana do zabiegu z użyciem komórek jajowych anonimowej dawczyni. Drugim etapem jest wybór dawczyni, który dokonywany jest na podstawie fenotypu. Przy wyborze brane są pod uwagę:

  • Rasa
  • Pochodzenie etniczne
  • Masa ciała
  • Budowa ciała
  • Kolor włosów
  • Kolor oczu
  • Grupa krwi
  • Inne informacje (podane w profilu dawczyni)

Trzeci etap to przygotowanie biorczyni do in vitro. Aby zabieg mógł zakończyć się sukcesem należy przygotować błonę śluzową macicy na przyjęcie zarodka. Zabieg można przeprowadzić na cyklu naturalnym lub cyklu, który wspomaganym jest stymulacją hormonalną. Wówczas podawane są pacjentce odpowiednie leki.

Etap czwarty to przeprowadzenie zapłodnienia in vitro. W określonym momencie mężczyzna jest proszony o oddanie nasienia. Odbywa się to w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na terenie Kliniki.

Następnie w laboratorium embriologicznym komórka dawczyni zostaje zapłodniona nasieniem partnera biorczyni. Zapłodnione komórki jajowe przenoszone są do inkubatorów, gdzie przez kolejne 2-5 dni rozwijają się zarodki.

Piąty etap to transfer. Do jamy macicy kobiety przenoszone są powstałe zarodki. Jeśli kobieta jest młoda (nie ukończyła 35 lat) lub wcześniej przechodziła udane zabiegi in vitro, wówczas najczęściej podawany jest jeden zarodek, by zmniejszyć ryzyko rozwinięcia się ciąży mnogiej.

W sytuacji, gdy kobieta jest starsza, a szanse na zapłodnienie są niższe, dla podniesienia skuteczności zabiegu i zajścia w ciążę mogą zostać podane dwa zarodki. Transfer polega na przeniesieniu za pomocą cienkiego cewnika bezpośrednio do jamy macicy powstałych zarodków. O ilości transferowanych zarodków decyzję podejmuje lekarz wspólnie z pacjentami.

Kim są dawczynie komórek jajowych?

Dawczyniami komórek jajowych zostają młode kobiety, które z pełną świadomością decydują się podzielić komórkami jajowymi i rozumieją sytuację par zmagających się z niepłodnością. Kobiety te są już matkami i urodziły zdrowe dzieci.

Chcąc zostać dawczynią należy spełnić szereg kryteriów. Przede wszystkim bardzo dokładnie jest weryfikowany stan zdrowia przyszłej dawczyni, sprawdzane są ewentualne obciążenia genetyczne, a także wyniki badań wirusologicznych. Procedura pozyskiwania komórek jajowych składa się z wielu etapów, w tym: wypełnienia odpowiednich formularzy, wywiadu medycznego, konsultacji lekarskiej oraz szczegółowych badań.

Są one istotne, ponieważ klinika musi mieć pewność, że nie ma żadnych przeciwwskazań, by pobrać komórki jajowe, które zostaną przekazane potencjalnej biorczyni. Zakwalifikowana dawczyni jest poddawana stymulacji hormonalnej. W tym czasie monitorowany jest wzrost jej pęcherzyków jajnikowych. Ostatni etap to pobranie komórek jajowych podczas zabiegu punkcji jajników.

Czy można poznać dawczynię?

Wybór dawczyni na podstawie zdjęcia czy spotkanie z dawczynią nie jest możliwy. Zgodnie z obowiązującą ustawą o leczeniu niepłodności dane dawczyń są niejawne. Ma to gwarantować anonimowość zarówno dawczyni jak i biorczyni. Takie same przepisy stosuje się w przypadku dawców nasienia.

Wybór dawczyni jest więc uwarunkowany grupą krwi oraz podobieństwem fenotypowym. Weryfikowane są cechy anatomiczne, takie jak np. budowa ciała, kolor oczu czy włosów, waga oraz wzrost.

Ekspert

Agata Dudek

Koordynator opieki medycznej w Salve Medica R.

Redakcja In Vitro Online

Jedyny poradnikowy portal o in vitro.