Przejdź do treści

Poprawa zdrowia prokreacyjnego wykreślona z listy celów Narodowego Programu Zdrowotnego – sprzeciw!

Narodowy Program Zdrowia poprawa zdrowia prokreacyjnego
Fot. 123rf

W grudniu Rada Ministrów przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Co ciekawe, z listy celów operacyjnych została wykreślona „poprawa zdrowia prokreacyjnego”, bez słowa uzasadnienia. PTMRiE oraz PTGiP opublikowały swoje stanowisko, wyrażając stanowczy sprzeciw.

Zapisz się do newslettera

Narodowy Program Zdrowia (NPZ) to podstawowy rządowy dokument polityki zdrowia publicznego. Wyznacza on cele oraz zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczeństwa.

Ostatni NPZ został ustanowiony w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w dniu 4 sierpnia 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1492). Celem strategicznym NPZ jest wydłużenie życia Polaków, poprawa jakości życia oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia

Cele operacyjne obejmują:

  1. Profilaktykę nadwagi i otyłości
  2. Profilaktykę uzależnień
  3. Promocję zdrowia psychicznego
  4. Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne
  5. Zdrowe i aktywne starzenie się.

Oraz punkt 6. Poprawa zdrowia prokreacyjnego – którego zabrało w projekcie rozporządzenia na lata 2021-2025.

Zobacz też: Koronawirus i in vitro – 7 ważnych informacji

Sprzeciw towarzystw medycznych

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) oraz Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGiP) stanowczo sprzeciwiło się wykreśleniu celu „Poprawa zdrowia prokreacyjnego” z listy celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowotnego na kolejne lata.

W piśmie z dnia 14 stycznia 2021 roku wyrazili swoje stanowisko:

Zdrowie prokreacyjne jest niezwykle ważne i rzutuje na zdrowie i funkcjonowanie całego społeczeństwa, dlatego Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników stoją na stanowisku, iż cel 6. „Poprawa zdrowia prokreacyjnego” powinien zostać przywrócony do treści NPZ, a zadania służące do realizacji tego celu na nowo określone i wdrożone w latach 2021-2025.

W ocenie PTMRiE oraz PTGiP dbałość o zdrowie prokreacyjne i rozwój strategii prorodzinnej państwa powinny być priorytetowymi działaniami NPZ. Szczególnie w obliczu zbliżającego się kryzysu demograficznego.

Możemy jedynie domniemywać, co stoi za decyzją rządu, ponieważ dotychczas nie przedstawiono uzasadnienia decyzji. Być może… jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Rządowy program prokreacyjny w ostatnich 4 latach okazał się nieskuteczny i drogi (w przeciwności do poprzedniego programu refundacji in vitro), o czym pisaliśmy na portalu Chcemy Być Rodzicami TUTAJ.

Oby nasi rządzący posłuchali głosu rozsądku i uwzględnili w swoich działaniach rekomendacje ekspertów.

Zobacz też: In vitro – doświadczenie i przyszłość. Konferencja ekspercka w Biurze RPO

Alina Windyga-Łapińska

Dziennikarka portalu In Vitro Online. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Copywriterka medyczna.